Giới thiệu

Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển Công ty DENMEDICO đã có những bước tiến không ngừng trong việc phân phối các sản phẩm nha khoa có chất lượng cao trên thị trường Việt Nam và được nhiều bạn hàng tín nhiệm và tinh dùng sản phẩm của chúng tôi.

Công ty TNHH TTB Y Tế DENMEDICO có tên giao dịch tiếng Anh là Dental Medica Product Co.,Ltd. 

Công ty TNHH TTB Y Tế DENMEDICO có các chức năng: 

- Mua bán trang thiết bị y tế đảm bảo chất lượng ( ngoại trừ phần kinh doanh hóa chất xét nghiệm)

- Dịch vụ bảo trì sản phẩm bán ra.